To Learn Arabic : Kursus Bahasa Arab Kami .
Mengenai Syria

Mengenai Kami

Kursus Bahasa Arab Kami
Yuran dan Harga
Jadual Kursus

Lain-lain Khidmat

Siapa Yang Kami Ajar
Hubungi kami
Kata-Kata Penghargaan
To Learn Arabic
To Learn Arabic is for
non-native speakers

counter visitors

since 1/3/2005
Tell Your Friends


Kursus Bahasa Arab Kami

Kursus kami boleh diatur untuk seorang atau lebih tergantung kepada kemahuan pelajar. Kami memilih

1 - Tatabahasa – Al Nahw Al Wadih, - Addoros Annahwyah – Sharh ibn Akil dan buku-buku lain.

2 - Bacaan: Sekiranya pelajar tidak cadangkan sebarang buku, kami akan memilih beberapa buku cerpen yang mengandungi tajuk-tajuk yang baik dan kaya dengan vokabulari yang dapat dipraktikkan seperti – Adalatu Assama’a (keadilan Ilahi) – Al Hayatul Yaomah (kehidupan seharian) – Tadabirul Kadar ( Ketentuan Kadar) – Kasasun nabiyn ( kisah nabi-nabi) , dan kita akan pertimbangkan buku-buku sirah bagi mereka yang berminat.

3 - Penulisan: setelah empat minggu mendapat bimbingan, pelajar-pelajar biasanya dah boleh menulis rencana pendek sebagai tugasan, dan melalui pelajaran selanjutnya kami akan baca dan baiki hasil tulisan mereka supaya mereka dapat mempelajari dari kesilapan mereka dan dapat meningkatkan kebolehanya dalam mengarang dan mengemukakan pendapatnya.

4 – Perbualan: Kami telah sediakan buku-buku kecil yang menyentuh kehidupan seharian, tetapi setiap pelajar harus menyediakan tajuk-tajuk utama sendiri mengikut minatnya dan ini dapat diterapkan dalam perbualan kami.

5 - Sarf: Kami mengutamakan sarf sebab kami dapati pelajar biasanya mengambil masa yang lama untuk menggunakan kemahiran ini dalam perbualan.
To Learn Arabic
Private language school