To Learn Arabic : Jadual Kursus .
Mengenai Syria

Mengenai Kami

Kursus Bahasa Arab Kami
Yuran dan Harga
Jadual Kursus

Lain-lain Khidmat

Siapa Yang Kami Ajar
Hubungi kami
Kata-Kata Penghargaan
To Learn Arabic
To Learn Arabic is for
non-native speakers

counter visitors

since 1/3/2005
Tell Your Friends


Jadual Kursus

Tidak ada sebarang jadual untuk permulaan kursus kami sebab ia bergantung kepada tarikh pelajar tiba.  

Jadual Yang Sedia Ada:

- 2 jam sehari / 5 hari seminggu.
- 2 jam sehari / 3 hari seminggu.
- 3 jam sehari / 5 hari seminggu.
- 3 jam sehari / 3 hari seminggu.
- 4 jam sehari / 5 hari seminggu.
- 4 jam sehari / 3 hari seminggu.

- Kursus tertentu : intensif, berpanjangan atau mengikut kemahuan pelajar

Untuk keterangan lanjut sila hubungi kami.

Beberapa pelan bagi „To Learn Arabic“

Peringkat: Permulaan

Plan #1

Jangka masa: 4 minggu

Jadual: 3 jam sehari / 5 hari seminggu . 15 jam seminggu

Jumlah masa: 60 jam.

Mata pelajaran yang dipelajari: bacaan – perbualan – tatabahasa asas – tulisan dan rencana..

Pencapaian kemahiran:

-           kebolehan asas menulis dan membaca

-          asas tatabahasa yang diperlukan.

-          kebolehan asas untuk perbualan seharian.

-          mungkin bersedia untuk peringkat permulaan atasan.

Plan #2

Jangka masa: 8 minggu

Jadual: 10 jam seminggu \ 2 jam sehari

Jumlah masa: 80 jam.

Mata pelajaran yang dipelajari: Bacaan – Perbualan – Tatabahasa Tingkat 2 – Tulisan dan rencana.

Pencapaian kemahiran::

-          kebolehan yang baik untuk menulis dan membaca

-          kebolehan cemerlang dalam perbualan seharian.

-          kebolehan baik bagi membezakan tatabahasa Bahasa Arab dalam ayat yang digumakan dalam bacaan, tulisan dan penuturan.

-          bersedia untuk peringkat pertengahan atas atau ada kalanya peringkat atasan. .

Plan #3

Jangka masa: 12 minggu.

Jadual: 2 jam sehari / 5 hari seminggu. 10 jam seminggu

Jumlah masa: 120 jam.

Mata pelajaran yang dipelajari: - Perbualan – Tatabahasa Asas + permulaan + pertengahan – tulisan dan rencana.

Pencapaian kemahiran::

-          kebolehan baik dalam perbualan seharian dan membincang tajuk-tajuk tertentu dalam Bahasa Arab.

-          kebolehan baik bagi membezakan tatabahasa Bahasa Arab dalam ayat yang digunakan dalam bacaan, tulisan dan pertuturan..

-          kebolehan yang cukup untuk menganalisa ayat-ayat Arab.

-          kemungkinan bersedia untuk peringkat pertengahan.

Peringkat: Permulaan Atas

Plan #1

Jangka masa: 4 minggu

Jadual: 3 jam sehari / 5 hari seminggu. 15 jam seminggu

Jumlah masa: 60 jam.

Mata pelajaran yang dipelajari: Bacaan – Perbualan – Tatabahasa Asas – Tulisan dan rencana..

Pencapaian kemahiran::

-          kebolehan yang baik untuk menulis dan membaca

-          kebolehan yang baik dalam perbualan seharian.

-          kebolehan baik bagi membezakan tatabahasa Bahasa Arab dalam ayat yang digunakan dalam bacaan, tulisan dan pertuturan.

-          bersedia untuk peringkat pertengahan .

Plan #2

Jangka masa: 8 minggu

Jadual: 10 jam seminggu \ 2 jam sehari.

Jumlah masa: 80 jam.

Mata pelajaran yang dipelajari: Bacaan – Perbualan – Tatabahasa Tingkat 2 – Tulisan dan rencana.

Pencapaian kemahiran:

 -     kebolehan yang baik untuk menulis dan membaca

-          kebolehan cemerlang dalam perbualan seharian.

-          kebolehan baik bagi membezakan tatabahasa Bahasa Arab dalam ayat yang digunakan dalam bacaan, tulisan dan pertuturan..

-          bersedia untuk peringkat pertengahan atas atau lebih lagi di peringkat atasan. .

Plan #3

Jangka masa: 12 minggu.

Jumlah masa: 120 jam

Mata pelajaran yang dipelajari: Bacaan - Perbualan – Tatabahasa Peringkat 2 +
peringkat 3 – tulisan dan rencana.

Pencapaian kemahiran:

-          kebolehan yang sangat baik dalam menulis dan membaca.

-          kebolehan cemerlang dalam perbualan seharian

-          kebolehan baik bagi membezakan tatabahasa Bahasa Arab dalam ayat yang digunakan dalam bacaan, tulisan dan pertuturan..

-          kemungkinan bersedia untuk pertengahan atasan dan lebih lagi dalam peringkat atasan.

          

Tingkatan-tingkatan:

             - Pertengahan Atasan
             - Atasan

 

Perbezaan kemahiran dari segi Bahasa dalam peringkat ini lebih ketara dari peringkat bawahan. Contohnya ada pelajar yang memiliki kemahiran dalam tatabahasa tetapi kurang berkebolehan dalam bacaan dan perbualan. Oleh itu kami cadangkan program-program yang tertentu bagi pencapaian matlamat untuk mendapatkan pengetahuan bahasa yang seimbang.

Mata pelajaran yang dipelajari:  - Perbualan – Tatabahasa Asas +  permulaan + pertengahan – tulisan dan rencana.

 Pencapaian kemahiran:

                              -  kebolehan baik dalam perbualan seharian dan membincang

                                  tajuk-tajuk tertentu dalam Bahasa Arab

                               -  kebolehan baik bagi membezakan tatabahasa Bahasa Arab dalam

                                 ayat yang digunakan dalam bacaan, tulisan dan pertuturan.

                               - kebolehan yang cukup untuk menganalisa ayat-ayat Arab

                               -  kemungkinan bersedia untuk peringkat pertengahan

Mata pelajaran yang dipelajari:  - Perbualan – Tatabahasa Asas +  permulaan + pertengahan – tulisan dan rencana.

 Pencapaian kemahiran:

                              -  kebolehan baik dalam perbualan seharian dan membincang

                                  tajuk-tajuk tertentu dalam Bahasa Arab

                               -  kebolehan baik bagi membezakan tatabahasa Bahasa Arab dalam

                                 ayat yang digunakan dalam bacaan, tulisan dan pertuturan.

                               - kebolehan yang cukup untuk menganalisa ayat-ayat Arab

                               -  kemungkinan bersedia untuk peringkat pertengahan

Mata pelajaran yang dipelajari:  - Perbualan – Tatabahasa Asas +  permulaan + pertengahan – tulisan dan rencana.

 Pencapaian kemahiran:

                              -  kebolehan baik dalam perbualan seharian dan membincang

                                  tajuk-tajuk tertentu dalam Bahasa Arab

                               -  kebolehan baik bagi membezakan tatabahasa Bahasa Arab dalam

                                 ayat yang digunakan dalam bacaan, tulisan dan pertuturan.

                               - kebolehan yang cukup untuk menganalisa ayat-ayat Arab

                               -  kemungkinan bersedia untuk peringkat pertengahan


 
To Learn Arabic
Private language school